Artikel

Ansøgning for ikke-uddannelsesparate unge i 9./10. klasse

Ansøgning til 10. klasse, ungdomsuddannelse eller andre forløb for unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Hvis din søn/datter bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den afsluttende vurdering i 9. klasse, skal UU-vejlederen eller efterskolen i samarbejde med dig som forælder sørge for den unges uddannelsesplan og tilmelding til 10. klasse, ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til en anden uddannelsesaktivitet.

Fold alle afsnit ud

Tilmelding til 10. klasse

Hvis din søn/datter har 10. klasse som sin 1. prioritet i uddannelsesplanen, sender UU-vejlederen senest den 15. marts din søns/datters uddannelsesplan som tilmelding til den ønskede skole. Tilmeldingen skal underskrives af UU-vejlederen og derefter af dig som forælder senest 1. marts.

Din søn/datter behøver ikke at være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte i en 10. klasse. Den unge bruger 10. klasse til at gøre sig parat til en ungdomsuddannelse, og han/hun vil blive vurderet i løbet af 10. klasse i forhold til den ungdomsuddannelse, som han/hun satser på.

Tilmelding til andre forløb

Måske har I aftalt med UU-vejlederen, at din søn/datter skal i gang med andre uddannelsesaktiviteter eller forløb efter 9. eller 10. klasse. Der findes forskellige muligheder i forskellige kommuner. Forløbene skal aftales med UU-vejlederen.

UU-vejlederen sørger for at skrive aftalerne ind i den unges uddannelsesplan på www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen skal underskrives af UU-vejlederen og derefter af dig som forælder.

Hvis din søn/datter går på efterskole, er det efterskolen og efterskolevejlederen, der står for uddannelsesplanen.

Er du uenig i vurderingen af din søn/datter?

Er din datter/søn er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, som han/hun har som 1. prioritet, og er du uenig i vurderingen, kan du som forælder bede om en revurdering.

Hvis du ønsker revurdering, skal du angive det i din søns/datters uddannelsesplan på www.optagelse.dk. UU-vejlederen eller efterskolevejlederen vil så senest 15. marts sende uddannelsesplanen til den uddannelsesinstitution, der er prioriteret højest i planen.

Revurdering og optagelsesprøve

Har du bedt om en revurdering, bliver din søn/datter indkaldt til en prøve eller en samtale på den ønskede erhvervsskole eller det ønskede gymnasium. Erhvervsskolen eller gymnasiet vurderer din søns/datters uddannelsesparathed til den ønskede uddannelse.

Hvis din søn/datter ønsker optagelse på en erhvervsuddannelse, men ikke har det krævede karaktergennemsnit i hhv. dansk og matematik på 2.0, skal erhvervsskolen tilbyde, at han/hun kan gå til optagelsesprøve. Læs mere i Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne.

I vil få en tilbagemelding kort tid efter prøven/revurderingen.

Bliver din søn/datter igen vurderet ikke-parat til erhvervsuddannelse, eller består han/hun ikke optagelsesprøven, vil den unges uddannelsesplan blive sendt til UU, som vejleder videre til andre forløb og justerer din søns/datters uddannelsesplan herefter. Går din søn/datter på efterskole, giver UU besked til efterskolen om udfaldet af vurderingen.

Uddannelsesplanen skal beskrive, hvad din søn/datter er i gang med, indtil han/hun fylder 18. år. Din søn/datter vil få individuel vejledning af UU-vejlederen eller, hvis den unge går på efterskole, af efterskolevejlederen.

Læs om Pligt til uddannelse eller anden aktivitet for 15-17-årige

Vejledning til ikke-uddannelsesparate

Kontakt UU-vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU)
i din kommune.