Artikel

Opsøg viden sammen

For at være en konstruktiv sparringspartner for den unge, er det nødvendigt at have et overordnet billede af uddannelsessystemets muligheder.

Du har flere muligheder for at opsøge information og viden om vejledningen af din datter/søn og om uddannelsesmulighederne.

Brug vejledningsaktiviteterne – også som forælder

Som forælder har du adgang til en stor del af de aktiviteter og informationskilder, som den unge selv gør brug af på vej til valg af uddannelse og job. Det giver tryghed for den unge, at du har kendskab til typen af vejledningsaktiviteter i grundskolen, i 10. klasse og på ungdomsuddannelserne.

  • Læg fx i fællesskab en plan for, hvilke aktiviteter den unge skal deltage i.
  • Deltag selv i vejledningsaktiviteterne sammen med den unge og få konkret viden om indholdet.
  • Deltag i informationsmøder og åbent hus-dage på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. De er åbne for alle.
  • Støt den unge i at få svar på spørgsmål om fremtiden ved at opfordre hende/ham til at tage kontakt til vejlederen. Vejlederne på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser står til rådighed for de unge, også før de træffer et endeligt valg. På uddannelsesstedernes hjemmesider finder I kontaktinformationer til vejlederne.
  • Aftal eventuelt med den unge, at du hjælper med at tage kontakt til vejlederen. Som kontaktskaber til fx vejledere på et fremtidigt uddannelsessted kan du have indflydelse på, om den unge overhovedet får de nødvendige oplysninger og indtryk til brug for sit valg.
  • Aftal evt. også, at du deltager som ledsager i besøget hos vejlederen på uddannelsen. Det kan være en fordel for den unge, at du er med for at lytte til vejledningssamtalen og kan supplere den unges egne indtryk, når I taler om besøget bagefter. Vejlederne i UU-centrene, Studievalgcentrene og eVejledning står også til rådighed for både den unge og forældrene.

Vejledningsmuligheder - oversigt

Unge i 9. -10. klasse og deres forældre samt alle unge under 25, der søger erhvervsuddannelse, gymnasieuddannelse el. lign., og deres forældre:

 

Unge, der søger videregående uddannelse, og deres forældre samt alle over 25, der søger erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse:

UU´s orienteringsmøder

 

Studievalgcentrenes informationsmøder

Informationsmøder på ungdomsuddannelserne

 

Informationsmøder på videregående uddannelser

 

UddannelsesGuiden

 

UddannelsesGuiden

 

eVejledning

 

eVejledning

 

Vejlederne på ungdomsuddannelsesstedet

Vejlederne på ungdomsuddannelsesstedet og på de videregående uddannelser

Uddannelsesmesser og erhvervsmesser

 

Uddannelsesmesser og erhvervsmesser

 

UU´s orienteringsmøder

Ungdommens Uddannelsesvejledning afholder orienteringsmøder om ungdomsuddannelserne for udskolingens elever og forældre. Som forælder kan du i øvrigt altid kontakte UU-vejlederen.

Informationsmøder på ungdomsuddannelserne

Erhvervsskolerne og gymnasierne afholder informationsmøder eller åbent-hus-dage målrettet elever i 9. og 10. klasse og deres forældre. Ved arrangementerne vil det typisk være muligt at møde både lærere, elever og vejledere fra uddannelsen.

Studievalgcentrenes orienteringsmøder

De 7 regionale studievalgscentre, der vejleder om valg af videregående uddannelse, afholder orienteringsmøder om emner vedrørende fx valg af uddannelse, ansøgning, kvote 2 med mere. Møderne henvender sig til unge, der søger videregående uddannelse, og er også åbne for forældre. Som forælder kan du i øvrigt altid kontakte det regionale studievalgscenter.  

Informationsmøder på de videregående uddannelser

Både erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og de kunstneriske uddannelser tilbyder informationsmøder målrettet ansøgerne. Møderne er åbne også for forældre og andre ledsagere.

UddannelsesGuiden

På ug.dk finder du oplysninger om uddannelsers indhold, krav og fremtidsperspektiver samt om muligheder for job og videregående uddannelser. Du kan også orientere dig om fx løn, beskæftigelsesmuligheder, efteruddannelse og karriereudvikling i forskellige job.

Der er desuden link til både uddannelsessteder og andre hjemmesider, hvor du kan læse mere.

I forskellige værktøjer på ug.dk kan du få inspiration til at hjælpe den unge med afklaring af interesser og forudsætninger før et valg.

Se filmen Intro om UddannelsesGuiden for forældre.

eVejledning

Hos eVejledning kan du kontakte en vejleder via telefon, e-mail, chat eller FaceBook og få besvaret dine spørgsmål om uddannelse og erhverv. Bemærk ForældreGuiden, der henvender sig til forældre med børn i grundskolen.

Uddannelsesmesser og erhvervsmesser

En række uddannelsesinstitutioner og erhverv afholder messer, der henvender sig til unge og deres forældre.