Unges vej til ungdomsuddannelse
Artikel

Overvejelser inden du vælger uddannelse

Inden du vælger ungdomsuddannelse, dvs. erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, er det vigtigt, at du forbereder dig godt.

Hvis du ikke ved nok om, hvad uddannelsen indebærer, kan du måske vælge forkert.

Uanset hvilken uddannelse du undersøger, er der et minimum af informationer, du skal have for at kunne vurdere, om uddannelsen er noget for dig. Du kan bruge huskelisten i denne artikel i dine forberedelser.

De faglige spørgsmål

Hvis du har en ide om, hvilken uddannelse du kunne tænke dig, er der følgende spørgmål, du først og fremmest skal prøve at få svar på:

 • Hvor længe varer uddannelsen?
 • Hvor kan du tage den?
 • Hvilke fag indeholder den?
 • Hvilke faglige krav stilles der?
 • Giver den adgang til videregående uddannelse, og i så fald hvilke?
 • Har du lyst til at gå i gang?

Når du har fået svar på de spørgsmål og stadig synes, at uddannelsen lyder som noget for dig, kan du gå videre med de næste punkter.

Undervisningsform og eksamen

Det er også en god ide at undersøge, hvordan undervisningen er tilrettelagt, og hvor mange prøver og eksamener der er. Det kan fortælle dig noget om den tid, du skal bruge på uddannelsen. Det betyder noget, hvis du fx planlægger at have arbejde ved siden af.

 • Undersøg, hvor mange undervisningstimer der er pr. uge, og hvor meget tid der går til forberedelse og hjemmeopgaver.
 • Undersøg, hvilke undervisningsformer der anvendes, fx klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, praktik.
 • Tjek, hvor mange eksamener du skal op til, og hvordan de foregår.

Skolemiljø

Ofte er det netop stemningen og de fysiske rammer på uddannelsesstedet, der afgør, om du vil synes, det er sjovt at gå dér eller ej. Hvordan passer skolen til dig som person?

 • Tjek skolen. Hvad er der af faciliteter, fx bibliotek, pc-adgang, internet, værksteder?
 • Hvilke aktiviteter er der uden for skoletid, fx sport, musik, teater, fester mv.?
 • Hvis du er handicappet, så tjek, om skolen er handicapvenligt indrettet.

Optagelse

Kan du overhovedet komme ind på uddannelsen?

 • Tjek optagelseskravene og ansøgningsproceduren.
 • Tjek, om uddannelsen er dimensioneret med enten praktikpladskrav eller kvote (gælder visse erhvervsuddannelser).
 • Hvis du ikke kan komme ind her og nu, så undersøg muligheden for at skaffe dig de nødvendige kvalifikationer.

Økonomi

Økonomien er i nogle tilfælde helt afgørende for valget, fx hvis du planlægger at flytte i egen bolig.

 • Undersøg, om du kan få SU eller løn under uddannelsen.
 • Undersøg, om du kan have fritidsarbejde under uddannelsen.

Særligt om erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne er kendetegnet ved at bestå af både praktik og skoleophold. De fleste varer 3-4 år, men der er både kortere og længere uddannelser.

 • Undersøg, hvordan forholdet er mellem teori og praktik på den erhvervsfaglige uddannelse.
 • Undersøg, hvor let eller svært det er at finde praktikplads.
 • Undersøg muligheden for skolepraktik.

Når du er færdig med din uddannelse, kan du gå direkte ud og få et job inden for dit fag. Du kan også vælge at videreuddanne dig, og her er der mange muligheder. Det kan du læse om i de enkelte uddannelsesbeskrivelser.

Særligt om gymnasiale uddannelser

Hvis du ønsker dig et job, som kræver, at du har en teoretisk eller videregående uddannelse, bør du overveje en gymnasial uddannelse. En gymnasial uddannelse kan også give tid og rum til at finde ud af lidt mere om dig selv og dine ønsker for fremtiden.

 • Undersøg forskellene på de fire forskellige gymnasiale uddannelser, og se, hvilken der passer dig bedst.
 • Tjek, om skolen har et særligt introduktionsforløb, hvor ældre elever og lærere hjælper dig i gang.
 • Spørg, om skolen har ekskursioner og rejser, og om der er gæstelærere.
 • Spørg til kammeratskabet på skolen.

I gymnasiet er det vigtigt, at du kan lide at gå i skole og læse bøger. Det er også vigtigt, at du accepterer at læse lektier mellem 1-2 timer dagligt. Det gælder også, selv om det er et emne, der ikke interesserer dig vildt.

Hvem kan du tale med?

Snak med nogen, der ved noget om dig eller om den uddannelse, du overvejer. Husk, at der ikke findes dumme spørgsmål.

 • Snak med dine lærere, som kender dine interesser og dine evner.
 • Snak med en UU-vejleder eller med uddannelsesstedet, som kender svarene på de typiske spørgsmål.
 • Snak med en, der har taget eller er ved at tage uddannelsen.
 • Snak med en, der laver det arbejde, uddannelsen fører til. De fleste vil gerne fortælle om deres arbejde.
 • Dine forældre kender dig og kan være med til at diskutere dine ønsker, krav og evner i forbindelse med uddannelsesvalg.
 • Spørg dine venner og bekendte - og deres venner. Måske nogle af dem går med lignende overvejelser.
 • Tjek i UG's arrangementskalender, om der er 'åbent hus'-arrangementer på uddannelsesstedet. Det er en god lejlighed til at indsnuse atmosfæren på skolen, møde elever og lærere og høre mere om uddannelsen.
 • Tjek uddannelsens/skolens egen hjemmeside. Se især elevernes egne sider, hvis de findes.