Frequently Asked Questions
Artikel

Ofte stillede spørgsmål om optagelse på en ungdomsuddannelse

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse.

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om ansøgningsprocessen, kan du finde hjælp i brugervejledningner m.m. hos www.optagelse.dk.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsesansøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet ikke-udannelsesparat

eVejledning:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er over 25 år

Læs mere om eVejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

 • Du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Find dit lokale UU-center.

Hvordan søger jeg ind på en ungdomsuddannelse?

Du søger via siden www.optagelse.dk. Elever i grundskolen benytter et UNI login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID. Læs mere om, hvordan det foregår på www.optagelse.dk.

Jeg er uenig i min parathedsvurdering. Hvad gør jeg?

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vurderer, om du er uddannelsesparat. Hvis du er blevet vurderet ikke uddannelsesparat, og du og dine forældre ikke er enige i den vurdering, kan I bede om at få foretaget en ny vurdering hos den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at tage din ungdomsuddannelse. Her skal dine forældre angive i din uddannelsesplan på www.optagelse.dk, at I ønsker en revurdering.

Læs mere på ug.dk i forældreuniverset om at blive vurderet ikke uddannelsesparat i 9. klasse.

Kan jeg ændre mit uddannelsesønske efter, at jeg er blevet parathedsvurderet?

Har du ændret dit uddannelsesvalg efter, du er blevet vurderet parat/ikke parat til en uddannelse, er der ikke længere overensstemmelse mellem parathedsvurderingen og den uddannelse, du har søgt på www.optagelse.dk. Dermed bliver din ansøgning ”låst”, så det ikke er muligt at afsende den. Hvis du vil ændre til en anden uddannelsestype (fra gymnasial uddannelse til erhvervsuddannelse eller omvendt), skal du tage kontakt til din UU-vejleder, der skal sikre en ny vurdering, og at skemaet bliver justeret, så det bliver muligt at afsende din ansøgning. Find dit lokale UU-center

Hvis dit omvalg gælder en anden skole, men samme uddannelsestype, så skal du kontakte den skole, du ønske at flytte ansøgningen til. Derefter skal du kontakte den skole, der står som 1. prioritet i din ansøgning, og som du ønsker at flytte din ansøgning fra. Denne skole skal nu videresende din ansøgning til din ønskede skole.

 

Hvad betyder hovedområde og fagretning?

Når du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, starter du på det, der hedder grundforløb 1. Her skal du vælge et hovedområde og en fagretning. Alle erhvervsuddannelser er inddelt i fire hovedområder: 

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Teknologi, byggeri og transport

En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Du kan se, hvilke fagretninger skolerne udbyder via fagretningsnøglen

Når du søger om optagelse, skal du i din ansøgning angive både, hvilket hovedområde og hvilken fagretning, du ønsker. 

Læs mere her på ug.dk om fagretninger, hovedområder og struktur på erhvervsuddannelserne: Hvordan er det at gå på en erhvervsuddannelse? 

Hvad er en uddannelsesaftale?

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed om at få en praktikplads hos dem på dit hovedforløb. Her foregår en stor del af undervisningen nemlig i en virksomhed, hvor du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse. En uddannelsesaftale er en underskrevet kontrakt med en virksomhed om, at du kan komme i praktik hos dem. Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du på rigtig mange uddannelser komme i skolepraktik.

Hvilken gymnasial uddannelse skal jeg vælge?

En gymnasial uddannelse er en forberedende uddannelse til en videregående uddannelse. Du vælge mellem hhx, htx,stx eller hf. Inden du beslutter dig, er det klogt at sammenligne uddannelserne. Hvilke fag indeholder de? Hvilke fag interesserer dig, og hvilke er du bare god til? 

Læs mere på ug.dk om valget af gymnasial uddannelse

Du har også mulighed for at vælge eux, som kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Læs mere om eux.

Skal jeg lave tre prioriteringer i min ansøgning?

Søger du ind på en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du prioritere op til fem ønsker. Har du et gymnasie som 1. prioritet, skal du mindst påføre tre ønsker. Hvis du ikke kommer ind på din 1. prioritet, sender uddannelsesinstitutionen din ansøgning videre til den næste prioritet.  

Hvis du har forladt grundskolen, skal du lave en ansøgning for hver af de uddannelser, du ønsker at søge. Hvis du har mere end 1 ønske, skal du prioritere dine ønsker.

Læs mere om ansøgningsproceduren i en række brugervejledninger på www.optagelse.dk. 

Du kan også se en række film om ansøgningsproceduren: Film om ansøgning til ungdomsuddannelse.

Kan jeg søge flere gymnasiale uddannelser på den samme institution?

Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser - fx både stx og hf - må du gerne søge begge uddannelser på samme gymnasium. Du må gerne søge samme gymnasiale uddannelse - fx stx - på forskellige gymnasier.

Hvordan fordeles pladserne på gymnasierne?

Hvis du opfylder adgangskravene og søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du være sikker på at blive optaget på et gymnasium. Men du kan ikke være sikker på at komme ind på et bestemt gymnasium. Hvis du søger stx, og der er flere ansøgere, end der er pladser til, vil det være et fordelingsudvalg, der afgør, om du kan få plads på: 

 • Din 1. prioritet
 • Din 2.-5. prioritet 
 • En skole, som du ikke selv har søgt 

Afstanden fra hjemmet og til det/de søgte gymnasier indgår i fordelingen af pladserne. Men der kan være lokale forskelle. Er du i tvivl, om hvordan pladserne fordeles, kan det være en god idé at orientere sig på hjemmesiden for det regionale fordelingsudvalg. 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

For ansøgere, der søger i direkte forlængelse af grundskolen:

Har du søgt gymnasium eller 10. klasse, får du senest den 1. juni svar på, hvor du er optaget.

Har du søgt ind på en erhvervsuddannelse, får du senest svar i slutningen af juni.

For ansøgere der har forladt grundskolen:

Det er op til den søgte institution og uddannelse, hvornår der kommer svar. Du kan evt. finde information om svarfrister på institutionens hjemmeside.

Hvornår søger jeg, hvis jeg ønsker at tilbringe et år i udlandet inden gymnasiet?

Hvis du ved, at du vil tage en gymnasial uddannelse, men først ønsker at tilbringe et år i udlandet, er det både muligt at søge ind, før du rejser, og mens du er i udlandet. 

Ønsker du at søge, før du rejser, og får du tildelt en studieplads, kræver det yderligere, at du søger og får godkendt orlov til at rejse ud. Og dermed først starter det efterfølgende studieår. Ønsker du at søge, mens du rejser, skal du huske at medbringe et NemID. 

Læs mere her på ug.dk om, hvordan du kan gribe det an, hvis du overvejer et år i udlandet, inden du starter i gymnasiet

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer med www.optagelse.dk?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om ansøgningsprocessen, så kan du få hjælp af optagelses.dk´support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på www.optagelse.dk

På optagelse.dk finder du endvidere en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger. Se optagelse.dk/ungdom.

 

 

 

Kan jeg søge på universitet med en hf-uddannelse?

Ja det kan du godt. I slutningen af 2. semester på hf skal du vælge en fagpakke. Hvis du ved, at du ønsker at søge videre på en universitetsuddannelse med din hf-eksamen, skal du vælge en udvidet fagpakke (fagpakke med overbygning). Hvis du derimod ved, at du ønsker en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, så kan du også vælge en fagpakke uden overbygning. Læs mere om hf-eksamen (hf) og valg af fagpakke.