gymnasiale uddannelser
Artikel

Kommunikation og it på de gymnasiale uddannelser

I kommunikation og it lærer du om forskellige kommunikationsformer som fx tekst, billede, lyd mv.

Du får forståelse for kommunikation, design og teknologi i it-baserede og trykte medier, og du prøver at løse konkrete kommunikationsopgaver. Du opnår både en teoretisk og en praktisk indsigt i produktion af kommunikation i både trykte produkter og digitale medier.  

Du lærer om design, udtryksformer og produktionsmetoder i forhold til forskellige typer af kommunikation og øver dig i at bruge din viden i konkrete projekter. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Design
  • Forundersøgelser
  • Informationssøgning
  • Produktion
  • Udtryksformer
  • Metoder


Forskel på A- og C-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med nogle af de samme emner på C-niveau, som på A-niveau. På C-niveauet foregår det dog på et mere overordnet niveau, mens du på B-niveau går noget mere i dybden med emnerne. Det forventes samtidig på A-niveau, at du udviser en større grad af selvstændighed i dit arbejde med faget og indsigt i de grundlæggende teorier og problemstillinger.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forløb, der giver dig overblik, emneundervisning, eksperimenter, øvelser og projekter. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. I kommunikation og it på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Eksamen
C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget kan indgå som adgangskrav til nogle videregående uddannelser
Kommunikation og it på A-niveau er et specifikt adgangskrav på en række videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har kommunikation og it A.

Gymnasiale uddannelser med kommunikation/it
Kommunikation og it findes på C- og A-niveau på htx-uddannelsen, hvor du enten skal have det eller informatik på C-niveau.

Kommunikation og it A

Kommunikation og it C

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Kommunikation og it er desuden obligatorisk på en eller flere eux-udddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.