gymnasiale uddannelser
Artikel

Italiensk på de gymnasiale uddannelser

I italiensk lærer du at læse og forstå et nuanceret italiensk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt.

Derudover får du undervisning i Italiens historiske, kulturelle og interkulturelle forhold med relevans for de studerede emner.

Du lærer at deltage i samtaler og diskussioner på et klart og nogenlunde flydende italiensk. Du lærer også at læse og forstå italiensk skønlitteratur og sagprosa og at analysere og fortolke disse tekster.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • De grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse
  • Et alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner
  • De grundlæggende elementer i italiensk udtale og intonation
  • Historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
  • Centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Italien

Forskel på B- og A-niveau
Flere af emnerne er de samme på både B- og A-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for tekster, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Forskellene på niveauerne er primært, at jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på B-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med tekster af en højere sværhedsgrad end på B-niveau. Du har også flere undervisningstimer på A-niveauet end på B-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen fokuserer på, at du lærer at tale sproget. Mest muligt af undervisningen foregår på italiensk og er organiseret i emner, som integrerer de forskellige faglige mål.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Italiensk på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har italiensk.

Du kan også tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med italiensk
Du kan få italiensk A på stx og på B-niveau som fælles valgfag:

Stx: Italiensk A

Fælles valgfag: Italiensk B

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.