gymnasiale uddannelser
Artikel

Informatik på de gymnasiale uddannelser

I informatik beskæftiger du dig med programmering, interaktionsdesign og it-sikkerhed.

I information lærer du om data, struktur, proces, model og interaktion i forbindelse med it-systemer, og du går både teoretisk og praktisk til værks.

Du kommer fx til at designe, realisere og teste et it-system, og du lærer at identificer strukturer i programmeringssprog, modellere programmer og anvende programmering til udvikling af simple it-systemer.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling
  • It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
  • Repræsentation og manipulation af data
  • Programmering
  • Interaktionsdesign
  • Innovation

Forskel på C- og B-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med nogle af de samme emner på C-niveau, som på B-niveau. På C-niveauet foregår det dog på et mere overordnet niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Det forventes samtidig på B-niveau, at du udviser en større grad af selvstændighed i dit arbejde med faget og indsigt i de grundlæggende teorier og problemstillinger.

Arbejdsformer
Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i projekter, som foregår både i grupper og individuelt. Der vil indgå en del samarbejde med eksterne parter. Du kommer løbende til at dokumentere dit arbejde i en logbog. Dokumentationen i logbogen kan have form af fx it-systemer, noter, synopser, journaler, programbeskrivelser og rapporter. Til sidst i forløbet udarbejder du et projekt, som inddrages til eksamen.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Gymnasiale uddannelser med informatik

Faget informatik C er obligatorisk på hhx, mens du på htx skal vælge enten informatik C eller kommunikation/it C. På stx kan du vælge informatik som et af de to naturvidenskabelige fag på C-niveau. Læs mere:

Htx og hhx: Informatik B

Htx, hhx og stx: Informatik C

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Informatik er desuden obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser. Her hedder faget erhvervsinformatik. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.