Artikel

Hvad er EUD+?

Ordningen EUD+ er nedlagt i forbindelse med EUD-aftalen Fra folkeskole til faglært 2018.

Det er derfor ikke længere muligt at benytte sig af ordningen.

Læs mere på uvm.dk: Politiske aftaler om erhvervsuddannelser