Artikel

Det nye gymnasium

Gymnasiereformen indebærer blandt andet et kortere grundforløb, færre studieretninger og et hf, der i højere grad er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

Med gymnasiereformen, der trådte i kraft 1. januar 2017, sker der en række ændringer med gymnasieuddannelserne fra skoleåret 2017/2018.

Nye adgangskrav
Der indføres fra 2019 nye adgangskrav for optagelse på de gymnasiale uddannelser. De nye adgangskrav knyttes i høj grad til uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen. Dog gælder der nye adgangskrav, hvis man søger hf fra 9. klasse i skoleårene 2017/2018. Læs mere om optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Kortere grundforløb
Grundforløbet kommer til at udgøre tre måneder og afsluttes første uge i november. Forløbet skal introducere eleverne til studieretningerne og de typer videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod. Man skal dermed ikke vælge studieretning allerede ved ansøgning til optagelse, som det gør sig gældende nu. Dvs. at de elever, der søger optagelse til skoleåret 2017/2018, ikke skal angive valg af studieretning som en del af ansøgningen.

Centralt fastlagte studieretninger på hhx, htx og stx
Der indføres centralt fastlagte og færre studieretninger. Fremover vil stx byde på 18 studieretninger, hhx 13 studieretninger og htx 18 studieretninger. Der udbydes desuden syv lokale studieretninger. Primært inden for stx-uddannelsen. Læs mere om de nye studieretninger.

Læs også mere om stx, htx og hhx.

Hf primært målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne
Hf bliver i højere grad rettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne via en række tonede fagpakker, der er målrettet specifikke områder. Der vil fortsat være mulighed for via en udvidet fagpakke at blive optaget på universitetsuddannelserne. Læs mere om den 2-årige hf.

Nye regler for gymnasial supplering (GS)
Der kommer til at gælde nye GS-regler. Det betyder, at karakterer opnået via suppleringskurser kommer til at tælle med i det samlede eksamensresultat, hvis karakteren trækker gennemsnittet ned. Det forventes, at de nye regler kommer til at gælde for nuværende elever i 1. g. Læs mere i artiklen Gymnasiereform peger på nye GS-regler.

Læs mere om reformen på uvm.dk.

Læs mere om tidsrammen for, hvornår reformen træder i kraft i artiklen Betyder gymnasiereformen noget for mig?