Læs om fordelingszoner
Artikel

Video om fordelingszoner

Hvilke regler gælder, hvis du søger optagelse på et gymnasium i en fordelingszone? Se video og få forklaret reglerne.

I videoen om fordelingszoner kan du få forklaret reglerne og se eksempler på, hvordan pladserne fordeles:

Sådan bliver pladserne fordelt

Hvis du søger ind på et gymnasium, som ligger i en fordelingszone, er det dine forældres indkomst og din transporttid til gymnasiet, som har betydning for, om du får tilbudt en foreløbig plads. 

På hvert gymnasium bliver pladserne nemlig inddelt i tre indkomstkategorier, og du kan søge om plads i den indkomstkategori, du er placeret i på baggrund af dine forældres indkomst. 

Du kan få plads på en af følgende måder: 

  • Hvis der er plads til alle ansøgere i din indkomstkategori, får du tilbudt en foreløbig plads på gymnasiet
  • Hvis der derimod er flere ansøgere i din indkomstkategori, end der er pladser, er det ansøgerne med kortest transporttid i indkomstkategorien, som først får tilbudt en foreløbig plads på gymnasiet
  • Hvis du ikke får tilbudt en foreløbig plads, bliver det undersøgt, om du kan få plads på et af de andre gymnasier, som du eventuelt har ønsket
  • Hvis du ikke får tilbudt en foreløbig plads på et af dine ønskede gymnasier, kan du få tilbudt plads på et gymnasium, du ikke har ønsket, men med højst 45 minutters transporttid fra dit hjem. 

Antallet af pladser i de tre indkomstkategorier varierer fra gymnasium til gymnasium.

Læs mere om elevfordeling