gymnasiale uddannelser
Artikel

Fransk fortsættersprog på de gymnasiale uddannelser

I fransk fortsættersprog lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et varieret og korrekt fransk.

I fransk som fortsættersprog får du undervisning i kulturelle, erhvervs- og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande, som du lærer at diskutere og problematisere med dine klassekammerater.

Faget giver dig mulighed for at tale, læse og oversætte fransk. Du får bl.a. undervisning i grundlæggende elementer i grammatik og i fransk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget.

Hvis du ikke har haft fransk i grundskolen, skal du have det som begyndersprog. Hvis du til gengæld har haft fransk i grundskolen, skal du i gymnasiet have det som fortsættersprog.

I fransk som fortsættersprog kommer du bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse
  • et alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
  • de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation
  • mundtlige og skriftlige litterære og ikke-litterære udtryksformer fra det 20. og det 21. århundrede
  • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold
  • aktuelle forhold i fransksprogede lande med hovedvægt på Frankrig
  • centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig samt i et eller flere andre frankofone lande
     

Forskel på A-, B- og C-niveau
Flere af emnerne er de samme på både C-, B- og A-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for skønlitteratur og faglitteratur, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på B-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med sværere tekster end på B-niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde, hvor I har fokus på forskellige emner. Undervisningen foregår så meget som muligt på fransk.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på de videregående uddannelser
Fransk på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Det vil sige, at du skal have faget for at kunne søge optagelse. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har fransk.

Du kan altid tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx fransk A er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med fransk fortsættersprog
Faget fransk fortsættersprog findes på disse gymnasiale uddannelser:

Hhx: Fransk fortsættersprog A, Fransk fortsættersprog B

Stx: Fransk fortsættersprog A, Fransk fortsættersprog B

Fælles valgfag: Fransk fortsættersprog C

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider. Det har dog ingen betydning for din videregående uddannelse, om du har haft fx fransk fortsættersprog A på stx eller hhx.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.