gymnasiale uddannelser
Artikel

Erhvervsjura på de gymnasiale uddannelser

I erhvervsjura på lærer du at identificere juridiske problemstillinger, og du arbejder med de juridiske grundprincipper.

I erhvervsjura lærer du at forstå det demokratiske medborgerskab. Du får en demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral og etik, samt digital dannelse. Faget tager afsæt i det danske retssystem, mens du også får indblik i internationale retskilders indflydelse på dansk ret i hovedtræk.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som: 

  • det demokratiske medborgerskab
  • juridiske grundprincipper og terminologi
  • kritisk og prioriteret juridisk informationssøgning
  • juridiske ræsonnementer i samspil med andre fag
  • anvende retskilder


Forskel på C- og B-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere overordnet niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Samtidig er der flere undervisningstimer på B-niveau end på C-niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. På B-niveau udarbejder du i slutningen af forløbet et projekt og en synopsis, der danner grundlag for eksamen.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Gymnasiale uddannelser med religion
Erhvervsjura på C-niveau er et obligatorisk fag på hhx. Læs mere om faget:  

Erhvervsjura C

Erhvervsjura B

Obligatorisk fag på en eller flere eux-uddannelser
Erhvervsjura er desuden obligatorisk på en eller flere erhvervsuddannelser med eux. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse på samme måde som en gymnasial uddannelse. Læs mere om eux.