gymnasiale uddannelser
Artikel

Dans på de gymnasiale uddannelser

I dans får du mulighed for at danse, koreografere og improvisere inden for forskellige dansegenrer.

Du lærer at kombinere teori og dansepraksis og arbejder med dans som både kropsligt og kulturelt fænomen.

I faget dans får du grundlæggende færdigheder i at danse og i at skabe, udføre og analysere forskellige former for dans. Du får en bred historisk oversigt over dans i Europa med hovedvægt på to dansehistoriske perioder, og du lærer ud fra et kulturelt synspunkt at fortælle om de mest betydningsfulde danseformer og bruge centrale begreber fra de dansetekniske terminologier.

Du lærer også at beskrive det kropslige og æstetiske udtryk og at lave danseimprovisation og koreografi med fokus på udvikling og realisation af en ide. Du stifter herunder bekendtskab med grundlæggende begreber og forestillinger fra kunst og kulturvidenskab.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Praktisk arbejde med dans, improvisation, koreografi og relevant teknisk terminologi i tilknytning hertil
  • At føre og lade sig føre i dans
  • Fremførelse for et publikum
  • Intermediale relationer mellem dans og andre mediers udtryk
  • Grundlæggende begreber fra danseteori og –analyse
  • Dansekroppen i "live" dansebegivenheder og "screen"-dans
  • Relevant historisk viden om dans og grundlæggende dansehistoriske begreber om levende tradition, rekonstruktion og kildemateriale

Forskel på C- og B-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Samtidig byder B-niveauet på en del flere undervisningstimer end C-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem kursusforløb, temaorganiseret undervisning og projektarbejde. En stor del af tiden arbejder du kropsligt med udøvelsen af dans. I forbindelse med dit projektarbejde skal du udarbejde skriftlige rapporter til dokumentation af dine resultater og din arbejdsproces.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Gymnasiale uddannelser med dans
Faget dans findes på hf og som valgfag:

Hf: Dans C

Fælles valgfag: Dans B

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for overblik over, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på. Spørg på skolen.