gymnasiale uddannelser
Artikel

Arabisk på de gymnasiale uddannelser

I arabisk lærer du at tale og forstå standardarabisk igennem undervisning i grammatik, udtale, intonation og oplæsning af arabiske tekster.

Samtidig giver faget dig også indsigt i arabiske samfundsforhold og kultur. Denne viden bliver gennem undervisningen perspektiveret til andre typer af samfund, fx det vesteuropæiske.

Formålet med faget er dermed, at du lærer at forstå hovedindholdet, når der tales standardarabisk om kendte og almene emner. Samtidig lærer du selv at tale sproget sammenhængende og nogenlunde korrekt. Du lærer også at skrive og oversætte enkle tekster fra dansk til arabisk.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Udtale
  • Fiktive såvel som ikke-fiktive tekster på standardarabisk samt billed- og lydmateriale
  • Et alment ordforråd til brug for mundtlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner
  • Elementært kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i den arabiske verden


Forskel på B- og A-niveau
Flere af emnerne er de samme på både B- og A-niveau. På alle niveauer læser du forskellige former for tekster, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Forskellene på niveauerne er primært, at jo højere et niveau, du tager faget på, jo højere krav stilles der til dig og din evne til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt. Fx forventes der på A-niveau et mere varieret og flydende ordforråd end på B-niveau, ligesom der på A-niveau arbejdes med tekster af en højere sværhedsgrad end på B-niveau. Du har også flere undervisningstimer på A-niveauet end på B-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. alfabetisering, samtaleøvelser og lytte-, læse- og skrivetræning.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Arabisk på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har arabisk.

Du kan også tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med arabisk
Du kan få arabisk på A-og B-niveau som fælles valgfag:

Arabisk A

Arabisk B

Det er forskelligt, hvilke valgfag skolerne udbyder. Undersøg eventuelt skolernes egne hjemmesider for information om, hvilke valgfag de kan tilbyde dig.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.