PrintHeader
UddannelsesGuiden bruger cookies for at få sitet til at fungere og til at måle trafik.
Du kan altid slette cookies fra ug.dk igen.
 • tip

  Send siden

  Der er sket en fejl..

  - Udfyld venligst din e-mail adresse.- Udfyld venligst modtagers e-mail adresse.

   
   
   
 • Print siden
 • Læs siden

Artikel

Voksne og merit til uddannelser

Voksne, som ønsker at begynde en uddannelse inden for et fagområde, hvor de har arbejdserfaring og/eller kurser, kan i mange tilfælde få merit.

Merit betyder, at uddannelsestiden enten forkortes, eller at du kan vælge andre fag i uddannelsen.

Merit i erhvervsuddannelserne

Du har ret til merit, hvis der i erhvervsuddannelsen findes fag, som du har taget på samme eller højere niveau, eller hvis du på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

I nogle tilfælde skal du deltage i undervisningen, selv om du opfylder betingelserne for merit. Det gælder, hvis undervisningen og eventuelt prøven i et fag er integreret med et eller flere andre fag, så du skal følge undervisningen for at forstå den øvrige teori og praktiske dele.

Som voksen kan du få merit for:

 • Relevant erhvervserfaring og/eller
 • Relevant uddannelse og/eller
 • Relevante branchekurser (fx AMU) og/eller
 • avu-fag eller lignende

Mange AMU-uddannelser kan give merit til en erhvervsuddannelse, hvis der er en faglig sammenhæng.

Du søger om merit gennem skolen. Det er skolen, som afgør, om du kan fritages for fag eller skoleperioder.

Det faglige udvalg for uddannelsen tager stilling til, om du på grund af tidligere arbejdserfaring kan få afkortet praktikperioden.

Grunduddannelse for voksne (GVU)

Et GVU-forløb har samme mål og prøver som den ønskede erhvervsuddannelse, men du skal ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Du kan dog godt komme i korte praktikforløb.

Du får merit for de samme kompetencer som i erhvervsuddannelserne. Skolen foretager en samlet kompetencevurdering og udarbejder en uddannelsesplan for dit forløb. Læs mere om grunduddannelse for voksne.

Merit for almene fag

I ungdomsuddannelserne, dvs. i erhvervsuddannelserne og i de gymnasiale uddannelser, kan du få merit for et alment fag, hvis det er taget på samme eller højere niveau, eller hvis du på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

Almene fag i ungdomsuddannelserne er inddelt efter niveau i 7 grupper, fra niveau G, der svarer til folkeskolens afgangsprøve, til niveau A, der er det højeste gymnasiale niveau. Se niveau i almene fag.

Hvis du har taget et fag i en bestemt gruppe, fx D, kan du få merit for faget i andre uddannelser på samme eller lavere niveauer. For at få merit på baggrund af et fag skal du som hovedregel have gennemført faget og bestået en prøve i det med mindst 02 som karakter eller fået mindst 02 i årskarakter.

Som led i en hf, hhx, htx eller stx kan du som hovedregel få merit for fag, som er afsluttet på samme eller højere niveau med mindst 02 i karakter.

Merit og anerkendelse af udenlandske uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser er det centrale sted i Danmark, hvor alle med en udenlandsk uddannelse kan henvende sig med spørgsmål om vurdering af udenlandsk uddannelse i forhold til danske uddannelser.

Styrelsen foretager niveauvurdering til brug for bl.a. jobsøgning eller optagelse på en uddannelse. Læs mere på www.fivu.dk.

Uddannelsesstedet tager stilling til, om der kan gives merit. Som ansøger har man har dog mulighed for at klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelser om merit for udenlandsk eller dansk uddannelse.

Få mere at vide

Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. Nr. 539 af 19. juni 1996.

Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser (meritbekendtgørelsen). Nr. 130 af 21. februar 2011, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 787 af 26. juni 2013.