PrintHeader
UddannelsesGuiden bruger cookies for at få sitet til at fungere og til at måle trafik.
Du kan altid slette cookies fra ug.dk igen.
 • tip

  Send siden

  Der er sket en fejl..

  - Udfyld venligst din e-mail adresse.- Udfyld venligst modtagers e-mail adresse.

   
   
   
 • Print siden
 • Læs siden

Artikel

Generelt om merit til videregående uddannelser

Har du kvalifikationer inden for tidligere uddannelse eller job og ønsker at begynde på en ny uddannelse, kan du måske få nogle af dem anerkendt som en del af den nye uddannelse.

Det kaldes merit og betyder, at du måske kan afkorte din uddannelsestid eller slippe for et fag.

Du skal altid spørge på uddannelsestedet, om de kvalifikationer, du har, kan give merit, da det er uddannelsesstedet, der afgør det.

Få godskrevet tidligere uddannelse

Mulighederne for merit er meget forskellige fra uddannelse til uddannelse. Du skal derfor altid kontakte dit nye uddannelsessted og forhøre dig om, hvilke muligheder der er, og om hvordan man søger.

Helt overordnet gælder det, at der er mulighed for at få merit for et fag, hvis du har gennemført og afsluttet faget på samme eller højere niveau end det, den nye uddannelse kræver. Der kan også være en chance, hvis du på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

Får du merit, skal du som regel ikke følge undervisning eller aflægge prøve i faget. Dermed kan din uddannelsestid blive kortere.

Ingen fælles regler

Der er ingen fælles regler for merit på videregående uddannelser. Det er den enkelte uddannelsesinstitution, som beslutter, om man kan få merit. Hvis du ønsker at søge om merit, bør du derfor kontakte studievejlederen på den uddannelsesinstitution, hvor du søger optagelse.

Generelt gælder det, at du kan søge om merit, hvis du har bestået eksamen i tilsvarende fag på en anden uddannelse, en anden uddannelsesinstitution eller i udlandet.

En meritgodkendelse kræver, at alle oplysninger vedrørende faget er tilgængelige for den uddannelsesinstitution, du søger optagelse på. Du skal kunne redegøre for, hvor meget kurset eller kurserne tæller i ECTS-point (meritgivende standardpoint).

ECTS står for European Credit Transfer System og anvendes af de fleste europæiske uddannelsesinstitutioner. 60 ECTS-point svarer til 1/1 årsværk, tilsvarende er 15 ECTS-point = 1/4 årsværk. Læs mere om ECTS.

Du skal også kunne gøre rede for indholdet af kurset/kurserne og argumentere for, at det/de er relevant for den uddannelse, du søger optagelse på.

Udenlandske uddannelser

Hvis du ønsker at opnå merit for uddannelse eller studieperioder gennemført i udlandet, skal du ansøge uddannelsesinstitutionen om det.

Du kan læse mere om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser på www.ufm.dk.

Klagemulighed

Er du utilfreds med uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit for din udenlandske eller danske uddannelse, er der mulighed for at klage. Du skal stile din klage til Kvalifikationsnævnet og sende den til den uddannelsesinstitution, som har truffet den afgørelse, du vil klage over. Uddannelsesinstitutionen skal have din klage senest 4 uger efter, at du har fået afgørelsen. Læs om Kvalifikationsnævnet og klagemuligheder.

Læs også