PrintHeader
UddannelsesGuiden bruger cookies for at få sitet til at fungere og til at måle trafik.
Du kan altid slette cookies fra ug.dk igen.
 • tip

  Send siden

  Der er sket en fejl..

  - Udfyld venligst din e-mail adresse.- Udfyld venligst modtagers e-mail adresse.

   
   
   
 • Print siden
 • Læs siden

Artikel

6 ugers selvvalgt uddannelse

Som forsikret ledig kan du i en periode af din ledighed deltage i op til 6 ugers uddannelse med dagpenge.

Du kan vælge uddannelser og kurser, der kan forbedre din faglige baggrund i forhold til en branche. Du kan også bruge muligheden, hvis du har et ønske om at skifte branche og mangler grundlæggende kendskab til branchen og dens krav til medarbejderne.

Om 6 ugers selvvalgt uddannelse

Som hovedregel kan du starte på selvvalgt uddannelse, når du har været ledig i 4 måneder (18 uger). Den periode, du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år.

 • Er du over 25, skal du gennemføre den selvvalgte uddannelse inden for de første 13 måneder (57 uger) af din ledighed.
 • Er du under 25, skal du gennemføre den selvvalgte uddannelse inden for de første 10 måneder (44 uger) af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som selvvalgt uddannelse.

Hent rådgivning om dine muligheder i a-kassen, på jobcenteret og hos uddannelsesinstitutionen - gerne så snart du er blevet opsagt.

Du skal selv finde uddannelsen eller kurset og aftale det nærmere forløb af undervisningen med skolen.

Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset, inden du starter.

Du skal desuden aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse eller kurser i ledighedsforløbet, og det er jobcenteret, der betaler kursusafgiften.

Der er klare regler for, hvilke kurser du må deltage i efter ordningen om 6 ugers selvvalgt uddannelse. Dels skal du opfylde visse krav, og dels er det kun bestemte typer af uddannelse og kurser, du kan følge efter ordningen.

Krav, du skal opfylde

Hvis du vil deltage i selvvalgt uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau, er det en betingelse, at du har et uddannelsesniveau svarende til 7-8 års skolegang samt en erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil, eller 9-10 års skolegang suppleret med 2 års erhvervsrettet uddannelse eller en forældet erhvervsrettet uddannelse.

Det er endvidere en betingelse, at du er fyldt 25 år. Dog kan du, hvis du er fyldt 20 år, deltage i FVU (forberedende voksenundervisning), ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne.

Hvis du vil deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, er det en betingelse, at du ikke har en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller tilsvarende. Betingelsen bortfalder dog, hvis du ikke har brugt uddannelsen i de sidste 5 år.

Hvis du vil deltage i selvvalgt uddannelse på videregående niveau, er det som hovedregel en betingelse, at du er fyldt 25 år. Endvidere er det en betingelse, at uddannelsen udbydes på heltid. Visse typer af videregående uddannelse kan vælges som 6 ugers selvvalgt uddannelse. De henvender sig typisk til dig, der i forvejen har en videregående uddannelse eller som i øvrigt opfylder uddannelsernes adgangskrav.

Du skal stå til rådighed og må ikke sige et arbejde op for at deltage i en uddannelse. Du må heller ikke sige nej til et job fra Jobcenteret eller a-kassen.

Uddannelser og kurser, der giver adgang til selvvalgt uddannelse

Selvvalgt uddannelse kan som hovedregel tages som enten deltidsuddannelse eller heltidsuddannelse.

Kurserne kan være på folkeskole- og gymnasielt niveau, på eller under erhvervsuddannelsesniveau eller på videregående niveau.

Hvilke kurser du kan følge, afhænger af den uddannelse, du har i forvejen:

 • Kurser på folkeskole- og gymnasialt niveau henvender sig til personer med højst 10 års skolegang suppleret med højst 2 års erhvervsrettet uddannelse - eller en forældet erhvervsrettet uddannelse.
 • Kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau kræver, at du ikke har en uddannelse i forvejen, der er på højere niveau end en erhvervsuddannelse, med mindre du ikke har brugt denne de sidste 5 år.
 • Kurser på videregående niveau henvender sig til personer med en videregående uddannelse eller personer, der i øvrigt opfylder kursernes adgangskrav, og som er fyldt 25.

Du kan ikke vælge uddannelser på erhvervsuddannelsesniveau, hvor mere end 50 procent af uddannelsen foregår som fjernundervisning.

For at finde ud af, hvilken uddannelse du har ret til, skal du kontakte din a-kasse og høre, om du opfylder betingelserne.

Økonomi

Når du deltager i selvvalgt uddannelse, modtager du dagpenge. Ved en deltidsuddannelse bliver den sat ned forholdsmæssigt.

Betaling for deltagelse i kurset afholdes af jobcenteret.

Du kan i visse tilfælde få betalt din transport til uddannelsesstedet samt tilskud til kost og logi.

Få mere at vide

Se en samlet oversigt over a-kasser på www.ask.dk.

Få information om ordningen på dit jobcenter eller hos dit lokale VEU-center.

Læs om ordningen på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Nr. 631 af 26. juni 2009.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Nr. 205 af 29. februar 2012.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Nr. 850 af 26. juni 2013.